KRAJINA TRITIA

Zaujíma Vás, čo sa môže stať, ak sa nebudeme starať o životné prostredie, v ktorom žijeme? Vyberte sa spolu s nami na virtuálny výlet do Krajiny Tritia.

Krajina Tritia

Práve prebieha

Hotovo

ŠTÚDIA SÚČASNÉHO STAVU

ACCENDO vypracovalo socioekonomickú štúdiu a epidemiologickú štúdiu regiónu TRITIA.

Hotovo

PREHĽAD PROJEKTOV EU

ACCENDO vypracovalo prehľad projektov zaoberajúcich sa kvalitou ovzdušia, obsahujúcich veľké množstvo údajov a informácií, ktoré bude možné využiť pri realizácii projektu AIR TRITIA.

Hotovo

PREHĽAD LEGISLATÍVY

ACCENDO dokončilo prehľad právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia, v ktorom vzájomne porovnáva právne normy Českej republiky, Poľska a Slovenska a ich väzbu na politiku a legislatívu EU.

HOTOVO

PREHĽAD ŠTÚDIÍ

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO dokončil prehľad doposiaľ spracovaných štúdií zaoberajúcich sa o znečistením ovzdušia. Zo štúdií vyplýva, že kvalita ovzdušia v regióne TRITIA je jednou z najhorších v EÚ.

UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA

Kvalita ovzdušia v nadmerne znečistených oblastiach je stále riadená na miestnej úrovni. Znečistenie ovzdušia je špecifické svojím cezhraničným presahom a nie je možné ho efektívne riadiť len na národnej alebo regionálnej úrovni.

Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpoveď znečistenia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti a spoločné stratégie regiónu TRITIA.

Spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí bude založený na podrobnom matematickom modelovaní a overovaní rôznych typov meraní s použitím výpočtového výkonu superpočítača. Projekt taktiež nadefinuje odovzdávanie informácií v rámci regiónu, nadefinuje opatrenia ku znižovaniu emisií a vypracuje legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovanej stratégie pre riadenie kvality ovzdušia na územnej úrovni.

contacts

Project Partners

Projekt AIRTRITIA má 15 partnerov z 3 krajín strednej Európy.

Projekt v číslach

0

MIL. Eur

0

Partneri

0

Krajiny

0

Cieľ

Doba trvania projektu

Start Date

jún 2017

End Date

máj 2020